KPIxThe MATTER

สำนักนวัตกรรมประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ The MATTER
เกาะติดการเลือกตั้งประจำปี 2566 พรรคไหน นักการเมืองคนใด และท้องถิ่นเป็นอย่างไร!

“นอกBangKOK
ไปกับ KPIXThe MATTER และ FNF

%d bloggers like this: